tel.: 501 943 114 doroz.kancelaria@wp.pl
Slide background

Skuteczna Pomoc
Prawna

Slide background

Profesjonalizm,
Rzetelność,
Zaangażowanie

Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną poprzez:

 • doradztwo prawne
 • sporządzanie opinii prawnych oraz projektów umów, uchwał, decyzji i innych aktów prawnych
 • sporządzanie podań i pism procesowych
 • reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi
 • udzielanie pomocy prawnej w formie porad prawnych online

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług dostępnym w menu poniżej.

prawo karne

 • doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karno-skarbowego
 • obrona w postępowaniu karnym
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • reprezentowanie skazanych (przygotowywanie dokumentów dot. warunkowego przedterminowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia kary)
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • przygotowywanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji,

prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację i unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o uregulowanie kontaktów i władzę rodzicielską
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

prawo cywilne

 • sprawy o roszczenia wynikające z umów (pozwy o zapłatę)
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (ochrona własności, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności),
 • sprawy wieczystoksięgowe.
 • prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dóbr osobistych
 • przygotowywanie i negocjowanie umów,
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,
 • ochrona praw konsumentów,

prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • dział spadku
 • zachowek

prawo administracyjne

 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • zażalenia na postanowienia administracyjne
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

prawo pracy

 • porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • odwołania od bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu mobbingu
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach emerytalno-rentowych

obsługa prawna przedsiębiorców

 • sporządzanie projektów umów,
 • doradztwo prawne dla firm,
 • zakładanie spółek handlowych, rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przekształcenia, łączenie i podział spółek,
 • prowadzenie spraw sądowych,
 • obsługa prawna spółek kapitałowych (zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu)
 • windykacja należności.

substytucja
Zapewniamy możliwość zastępstwa procesowego adwokatów i radców prawnych przed sądami i organami na terenie miast Pińczów, Kielce, Jędrzejów, Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.